Географското положение на Област Видин в най-северозападната част на Република България, разположението й на две държавни граници – с Република Румъния и Република Сърбия, и границата на североизток с р. Дунав, й отреждат значимо място в националната и европейска транспортна мрежа. Транспортната система в Област Видин е представена от добре развита пътна мрежа, воден, железопътен транспорт, и потенциална възможност за развитие на въздушен транспорт. Това предоставя изключително добри възможности за развитието на интермодален транспорт и утвърждаването на областта като транспортен и логистичен център. През областта преминават два трансевропейски коридора - № 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща-Крайова(Румъния)-Видин-София-Солун/Пловдив - Истанбул и № 7 р. Дунав (Рейн–Майн-Дунав). Дунав Мост Видин-Калафат има ключово значение за бъдещото развитие на Пан-европейски транспортен коридор 4 и за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на Транс-европейската транспортна мрежа с възможностите, които ще се открият за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.
www.danubebridge2.com

Прочети още...

Територията на Източна Сърбия е предимно хълмисто-планинска, с обработваема земя, която обхваща около 45% от цялата територия.Най-развитите области на селското стопанство са животновъдство, засяване на земята, овощарство и лозарство. Горите покриват около 300,000 хектара, или около 40% от общата територия на Източна Сърбия или 11,3% от общия горски фонд на Сърбия. Регион Тимок Краина е район с напълно девствена природа и чудесни природни потенциали:
• реки: Дунав, Църни Тимок и Бели Тимок, Пек
• Спа и термо-минерални води: Сокобаня, Брестовачка Баня,
Гамзиградска баня и големи потенциали в Николичево и Ргосте
•Язовири и натрупвания: Грлиште язовир, язовир Джердап , язовир Бован, Рготски язовир, язовир Совинач.
• Мини: медни (Бор и Майданпек), антрацит, въглища ...
• Защитени природни ресурси: Национален парк "Джердап", Природен парк "Стара планина"
• незамърсена почва, вода и въздух.
Повече за туристическа оферта може да бъде намерена на www.traveleastserbia.org
Източна Сърбия е регион на много различия, в същия ден, може да:
- Ловите риба или да плавате по река Дунав, да се отпуснете в някой спа или да карате ски на някоя от ски зоните.
- Останете на надморска височина под нивото на река Дунав в Неготинската низина и на най-високия връх на Сърбия - 2,169 м в Стара планина.

Прочети още...