Туризма е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за развитие. През последните години значението му за социално-икономическото развитие на страната и делът му в БВП непрекъснато нараства. Налице са повишени инвестиции в инфраструктурата и подобрения в правната и институционална рамка за него. Значително се увеличава броят на МСП в сектора.

Туризмът във Видинска област е представен основно чрез фирмите, предлагащи хотелиерски услуги, заведенията за обществено хранене и лицензираните туристически агенции. Въпреки съществуващите традиции, богатството от природни и културно исторически забележитености, в този отрасъл се забелязва спад на броя на активните субекти, като от 293 през 2004г, през 2010г. техния брой е 261. Същевременно се увеличава размера на ДМА, което свидетелства за повишаване на качеството на обслужване на туристите, чрез модернизация на съществуващите туристически обекти или изграждане на нови.

Прочети още...

Позовавайки се на Националната Стратегия за развитие на туризма в Република Сърбия, Тимочка крайна (принадлежи към югоизточния регион) със своите две административни области Зайчар и Бор се взема като развиващ се фактор в няколко видове туризъм – воден, спа, планински, градски, селски и друго видове туризъм.

Тази зона е богата на различни атракции, което е един от трите ключови елемента за успешно развитие на туризма и като най-важните сред тези атракции са както следва- Река Дунав с пролома Джердап, Малък и Голям казан и националния парк Джердап, високи земни масиви в протежението на Стара Планина.  Други планински зони, независимо дали частично или изцяло покриват площ от 1500 кв. км или 20 % от територията на областта, като напримерon Кучайска планина, Дели Йован, Малък и голям Крш, Мироч, Голям Гребен, Хомолска планина, Озрен, Ртани, Девица, Тупижница, Тресибаба и Врлеица.

Прочети още...